Cắt plasma bức tranh tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai
Đăng ngày 30-12-2017 08:19:13 AM
Cắt các sản phẩm trang trí nội thất, ngoại thất, thiết kế mỹ thuật. Cắt bích tròn, cắt khắc CNC trên nhôm, cắt CNC trên inox, cắt CNC trên tấm tôn.

Sản phẩm cắt plasma
Đăng ngày 15-12-2017 02:43:16 PM
Sản phẩm được cắt theo yêu cầu của khách hàng

Sản phẩm cắt plasma
Đăng ngày 15-12-2017 02:38:44 PM
Sản phẩm được cắt theo yêu cầu cuả khách hàng

Cắt kim loại bằng máy plasma CNC theo yêu cầu
Đăng ngày 14-07-2016 06:14:26 AM
Cắt các sản phẩm trang trí nội thất, ngoại thất, thiết kế mỹ thuật. Cắt bích tròn, cắt khắc CNC trên nhôm, cắt CNC trên inox, cắt CNC trên tấm tôn.