Chế tạo đồ gá
Đăng ngày 13-12-2017 09:37:00 AM
Chế tạo đồi gá, chày cối đột dập bằng máy đột dập CNC. Để dập định hình các linh kiện điện tử, vỏ thiết bị máy móc