Máy đánh bóng inox điện hóa
Đăng ngày 24-08-2018 10:24:38 AM
 Giải pháp làm sạch mối hàn Inox bằng phương pháp điện hóa, đã giải quyết được vấn đề này. Với dụng dịch điện hóa loãng, kết hợp dòng điện. Tạo ra phản ứng điện hóa làm sạch các Ô xít tạo màu trong quá trình như FeO, Fe2O3…MoO2, MoO3…và kích thích tạo Cr2O3 một Ô xít không màu, có tính bền vững cao, giúp bảo vệ bề mặt inox.Máy đánh bóng inox bằng phương pháp điện hóa . Giải pháp tốt nhất cho làm sạch mối hàn inox.