Khuôn đột dập
Đăng ngày 15-12-2017 02:53:15 AM
Khuôn đột dập được chế tạo bằng máy cắt dây kim loại CNC với độ chính xác cao và nhanh chóng. Dùng để sản xuất chế tạo các loại chày cối đột dập