Giới thiệu công ty

    CTY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIANG SƠN: Là một Công ty góp vốn của các cổ đông , tiền thân là HTX công nghiệp Giang sơn được thành lập từ năm 1999 tại Hải Dương. Tháng 11 năm 2003 được sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp giấy đăng ký kinh doanh số: 0403000102, Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần .   Tên tiếng Anh:...

Video

Thông tin công ty

  • CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIANG SƠN
  • Address: 164 Nguyễn Thị Duệ - Phường Thanh Bình - Thành Phố Hải Dương
  • Phone: (0220) 3.892446
  • Fax: (0220) 3.894438
  • Email: sales@giangsonjsc.vn
  • Website: