Máy phay CNC

Máy phay CNC
Máy phay CNC được dùng để chế tạo các loại khuôn mẫu, chế tạo đồ gá với độ chính xác cao.Được ứng dụng nhiều vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.Được ứng dụng ở trong các công ty, xưởng máy chuyên chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy.
Máy phay CNC được dùng để chế tạo các loại khuôn mẫu, chế tạo đồ gá với độ chính xác cao.Được ứng dụng nhiều vào ngành gia công và sản xuất đồ gia dụng cho con người.Được ứng dụng ở trong các công ty, xưởng máy chuyên chế tạo các phụ tùng, chi tiết máy.